Modyfikuj: paralela, porównanie

Puste pola, będą ignorowane - dane nie zostaną zapisane.