Modyfikuj: chorągiew, flaga, godło, sztandar

Puste pola, będą ignorowane - dane nie zostaną zapisane.